Duurzaam vooruit

Digitale Infrastructuur Logistiek

Nederland als logistieke ketenregisseur

In de dynamische wereld van logistiek neemt complexiteit toe en groeit de noodzaak voor efficiënte en snelle informatie-uitwisseling. Weinig andere sectoren kennen zoveel data-uitwisseling tussen verschillende netwerken als de transport- en logistieksector. Ook worden eisen aan digitaal zakendoen, nationaal en internationaal, steeds hoger. Denk aan traceerbaarheid van goederen of de impact op het milieu van logistieke processen, maar ook aan de efficiënte inzet van beschikbare infrastructuur en keuze voor transportmodaliteiten door schaarste.

Efficiënt, veilig en vertrouwd digitaal en geautomatiseerd zakendoen

Het programma Digitale Infrastructuur Logistiek (DIL) onderzoekt en stimuleert het slimmer inzetten van digitalisering in het goederenvervoer met de Basis Data Infrastructuur. Daarom werken bedrijven en overheden samen aan de Basis Data Infrastructuur (BDI). De BDI is een afsprakenstelsel om gezamenlijk data uit te wisselen.

Zo kunnen ketenpartijen efficiënt, veilig en vertrouwd digitaal en geautomatiseerd zakendoen.

Nieuws

02/04/2024

Vertrouwd data delen voor een duurzaam logistiek Nederland

In een wereld waarin de logistiek voortdurend evolueert, zit de haven van Rotterdam onbetwistbaar in de voorhoede van innovatie en duurzaamheid. Bekend als de grootste zeehaven van Europa, faciliteert Rotterdam jaarlijks de overslag van meer dan 470 miljoen ton goederen, waarmee het een cruciale schakel vormt in wereldwijde handelsketens. Leopold Jonkman van Portbase en Jaap Stoppels van het programma Digitale Infrastructuur Logistiek zetten zich in voor het slimmer uitwisselen van data in de logistiek, waaronder rond deze zeehaven.

02/04/2024

Federatief gedachtengoed timmert aan de weg in transportsector

In een wereld waarin de logistiek voortdurend evolueert, zit de haven van Rotterdam onbetwistbaar in de voorhoede van innovatie en duurzaamheid. Bekend als de grootste zeehaven van Europa, faciliteert Rotterdam jaarlijks de overslag van meer dan 470 miljoen ton goederen, waarmee het een cruciale schakel vormt in wereldwijde handelsketens. Leopold Jonkman van Portbase en Jaap Stoppels van het programma Digitale Infrastructuur Logistiek zetten zich in voor het slimmer uitwisselen van data in de logistiek, waaronder rond deze zeehaven.

31/03/2024

Vertrouwensketen is Living Lab van Digitale Infrastructuur Logistiek

Als een van de ‘Living Labs’ is de Vertrouwensketen strategisch ingebed in het programma Digitale Infrastructuur Logistiek (kortweg DIL). Dit op initiatief van het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat opgezette programma, heeft als doel om digitaal zakendoen in het goederenvervoer te versnellen en te verbeteren.

Lees hier meer over de Vertrouwensketen.

 

Onze partners