Nieuws

02/04/2024

Vertrouwd data delen voor een duurzaam logistiek Nederland

In een wereld waarin de logistiek voortdurend evolueert, zit de haven van Rotterdam onbetwistbaar in de voorhoede van innovatie en duurzaamheid. Bekend als de grootste zeehaven van Europa, faciliteert Rotterdam jaarlijks de overslag van meer dan 470 miljoen ton goederen, waarmee het een cruciale schakel vormt in wereldwijde handelsketens. Leopold Jonkman van Portbase en Jaap Stoppels van het programma Digitale Infrastructuur Logistiek zetten zich in voor het slimmer uitwisselen van data in de logistiek, waaronder rond deze zeehaven.

02/04/2024

Federatief gedachtengoed timmert aan de weg in transportsector

In een wereld waarin de logistiek voortdurend evolueert, zit de haven van Rotterdam onbetwistbaar in de voorhoede van innovatie en duurzaamheid. Bekend als de grootste zeehaven van Europa, faciliteert Rotterdam jaarlijks de overslag van meer dan 470 miljoen ton goederen, waarmee het een cruciale schakel vormt in wereldwijde handelsketens. Leopold Jonkman van Portbase en Jaap Stoppels van het programma Digitale Infrastructuur Logistiek zetten zich in voor het slimmer uitwisselen van data in de logistiek, waaronder rond deze zeehaven.

31/03/2024

Vertrouwensketen is Living Lab van Digitale Infrastructuur Logistiek

Als een van de ‘Living Labs’ is de Vertrouwensketen strategisch ingebed in het programma Digitale Infrastructuur Logistiek (kortweg DIL). Dit op initiatief van het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat opgezette programma, heeft als doel om digitaal zakendoen in het goederenvervoer te versnellen en te verbeteren.

Lees hier meer over de Vertrouwensketen.

 

12/02/2024

SCMP op Schiphol gaat cruciaal jaar in

Smart Cargo Mainport Program (SCMP) op Schiphol gaat een cruciaal jaar in: de aan- en afvoer van vracht over de weg naar de luchthaven wordt beter planbaar. Luc Scheidel is Cargo Strategy-directeur van Royal Schiphol Group en leidt het innovatieprogramma Smart Cargo Mainport Programma (SCMP).

01/01/2024

Digitalisering helpt de havenlogistiek verduurzamen

Duurzaamheid is voor havenlogistieke bedrijven een steeds belangrijker onderwerp. Als neutraal logistiek platform wil Portbase de community ook op dit gebied verder op weg helpen. Digitaliseren leidt naast kwaliteitsverbetering immers tot meer efficiency, wat weer de basis is voor duurzamer opereren. Een recent ontwikkeld emissiereductiemodel toont de potentiële CO2-besparing door gebruik van het Port Community Systeem (PCS).

“Wij hebben het emissiereductiemodel samen ontwikkeld met onderzoeksbureau Ecorys,” zo zegt Stephanie van den Berg.

Lees meer hier.