Digitale Infrastructuur Logistiek

Living Labs

Met onze Living Labs testen we in de praktijk nieuwe manieren om data te delen in de hele logistieke (goederenvervoer)keten. Zo leren we door te doen, leveren we direct resultaat en stimuleren we tegelijkertijd anderen om ook op deze manier data te gaan delen.

Bij de start van het programma lag de focus op praktijktoepassingen in de maritieme wereld en luchtvracht rond de logistieke mainports Rotterdam en Schiphol. De eerste Living Labs zijn nu in gebruik. De toepassingen richten zich vooral op het efficiënt, veilig en vertrouwd digitaal uitwisselen van informatie.

De eerste resultaten van het programma en de Living Labs vind je in ons resultatenboek.

Maritiem domein / Living Lab – Vertrouwensketen

De Vertrouwensketen is een samenwerkingsverband tussen overheid en bedrijfsleven, opgezet om de digitale weerbaarheid van logistieke ketens in de haven te versterken. Een belangrijk onderdeel hiervan is het veilig en betrouwbaar vrijgeven en ophalen van importcontainers in Nederlandse havens, te beginnen in Rotterdam. De pincode verdwijnt en er wordt in samenwerkingsverband een gesloten vrijstellings- en ophaalproces gecreëerd exclusief voor geautoriseerde partijen.

Door de Vertrouwensketen als Living Lab te positioneren in DIL, worden principes over het delen van data – zogenaamde BDI-principes – getoetst, verder ontwikkeld en zo mogelijk geïmplementeerd. BDI staat voor Basis Data Infrastructuur en gaat over hoe slimmer met data om te gaan, zodat partijen in de logistieke keten veilig, flexibel en geautomatiseerd zaken kunnen doen. Zo draagt het ook praktisch bij aan het digitaal weerbaarder maken van de havenlogistiek.

 

Cargo Tracking System containers – Ruimte Tijdelijke Opslag (RTO)

Het Cargo Tracking System containers maakt het eenvoudiger en volledig digitaal om goederen in verschillende douaneregimes te verplaatsen en te volgen van, naar, en via haventerminals. Dit zorgt voor één betrouwbare informatiebron, wat een aanzienlijke lastenverlichting voor het bedrijfsleven betekent (zoals het vermijden van boetes), verbetering van digitaal zakendoen, meer inzicht in processen rond douane statussen en de mogelijkheid tot real-time toezicht door de douane.

Maritiem domein – Living Lab – Containerdossier

Met het Living Lab Containerdossier is het doel informatie te ontsluiten binnen de keten op basis van autorisaties voor de logistieke afhandeling van een containerlading. Daarmee creëert het één gedeelde waarheid richting alle geautoriseerde partijen.  

 

Luchtvaart domein – Living Lab – Road Feeder Service

Het wegvervoer dat luchtvracht tussen Europese luchthavens vervangt, bekend als ‘road feeder service’ (RFS), vormt een aanzienlijk aandeel van het transport van en naar Schiphol. Voor een beter planbare goederenstroom is verbeterde informatievoorziening essentieel.

 

Luchtvaart domein – Living Lab – Secure import

Goederen vervoerd via luchtvracht bezitten vaak een hoge waarde, waardoor diefstal van geïmporteerde items een voortdurende bedreiging vormt. Om deze risico’s te verminderen, hebben de betrokken ketenpartijen een actieplan ontwikkeld, waarbij de digitalisering van de keten een cruciale rol speelt.  

 

Luchtvaart domein – Living Lab – Digitale Truckslot Planning

Het landzijdige vrachtverkeer in het vrachtgebied Cargo City Schiphol groeit de komende jaren sterk door diverse factoren. De betrokken partijen in de keten willen daarom werken aan een beter planbaar proces voor aanleveren en ophalen van vracht. Dit betekent dat er afspraken gemaakt moeten worden over een uniforme wijze van datadeling op Schiphol.

 

Meedoen met een Living Lab?

In Living Labs worden BDI-principes en componenten hiervan toegepast in de praktijk. Zo kunnen we deze valideren én echte ervaringen op te doen. Op dit moment worden meerdere casussen van de logistieke mainports Schiphol en Rotterdam uitgevoerd. Daarnaast zoeken we binnen programma DIL nieuwe Living Labs, onder andere in het logistieke achterland.

Denk hierbij aan een casus waar veel data uitgewisseld wordt, zoals bijvoorbeeld met CO2 footprintcalculatie, supply chain visibility maar ook op gebied van veiligheid en ondermijning. Heb je een interessante casus, meld je dan aan via info@datainlogistics.nl. Wij toetsen je casus op de mate van BDI-toepassing, het nut voor de logistieke keten en de potentie voor tractie in de sector.