Digitale Infrastructuur Logistiek

Programma

Doelstelling en ambities

DIL werkt aan de versnelde ontwikkeling en eerste adoptie van de Basis Data Infrastructuur (BDI) samen met logistieke partners in het maritieme en luchtvrachtdomein. BDI is een open en neutraal afsprakenstelsel om veilig, vertrouwd en efficiënt, digitaal en geautomatiseerd data met elkaar te kunnen uitwisselen. Wie mag welke data inzien en hoe kan uitwisseling van informatie veilig plaatsvinden? Daar moeten afspraken over gemaakt worden op bijvoorbeeld juridisch vlak, organisatorisch, op gebied van semantiek en technisch. Oftewel: het slimmer omgaan met het digitaal uitwisselen van data.

Partners

Onze partners in het programma Digitale Infrastructuur Logistiek (DIL) zijn cruciaal voor een succesvolle uitvoering van het programma. Wij zijn trots op de samenwerking met vooraanstaande bedrijven, overheid en organisaties in de logistiek. Deze samenwerking stelt het programma in staat om een voortrekkersrol te spelen in technologische ontwikkelingen en helpt de doelstellingen van DIL te realiseren.

Living Labs

Met de Living Labs van de Digitale Infrastructuur Logistiek (DIL) testen we direct in de praktijk nieuwe manieren om data te delen in de logistieke (goederenvervoer)keten. In een veilige projectomgeving leren we door te doen, wordt direct in de praktijk resultaat geleverd en stimuleren we tegelijkertijd anderen om ook op deze manier data te gaan delen.

Logistiek Digitaal

Logistiek Digitaal is een programma-onderdeel van DIL en ondersteunt MKB-bedrijven die actief zijn in de Nederlandse logistiek in hun digitale ontwikkeling. Om nu ‘digitaal klaar’ te zijn en voor in de toekomst, is het cruciaal dat een bedrijf effectief digitaal kan samenwerken, wat een stevige basis vereist. Maar hoe pak je dit aan?

Achtergrond programma

Digitale Infrastructuur Logistiek (DIL)

 

Het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat heeft het programma Digitale Infrastructuur Logistiek geïnitieerd. DIL wordt gefinancierd door het Nationaal GroeiFonds (NGF) en het bedrijfsleven. De uitvoering van het programma is belegd bij Stichting Connekt en loopt van 2023 tot en met 2027.

Meer informatie is te vinden op de website van het Nationaal Groeifonds.