Tekst Pieter Verbeek | Foto Jeroen Bouman

Van vrachtwagens op de weg tot treinvervoer en binnenvaart. Weinig andere sectoren kennen zoveel data-uitwisseling tussen verschillende netwerken als de transport- en logistieksector. Daarom werken bedrijven en overheden samen aan de Basis Data Infrastructuur (BDI), een afsprakenstelsel om gezamenlijk data uit te wisselen.  

Momenteel werkt het programma Digitale Infrastructuur Logistiek aan de versnelde ontwikkeling en toepassing van de BDI. Het programma is opgezet vanuit de Digitale Transport Strategie van het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat (IenW) en loopt tot 2027. Daarin heeft het ministerie de ambitie uitgesproken om voor 2030 alle informatie-uitwisseling in het multimodaal goederenvervoer op een veilige, efficiënte en betrouwbare manier volledig digitaal te organiseren.

En daarvoor moet de data-uitwisseling op orde zijn, stelt Ewout Bouwman, lead architect bij het programma DIL. “Ons doel is dat partijen in de logistieke keten elkaar makkelijker kunnen vinden en op een vertrouwde basis met elkaar data kunnen uitwisselen. Daarmee neemt de efficiëntie in de keten toe en neemt de druk op de huidige fysieke infrastructuur af.”

***Lees het volledige artikel in het Interbestuurlijke Data Strategie magazine***