Werkbezoek Demissionair Minister Harbers over rol digitalisering in logistiek

Demissionair Minister Harbers bracht op uitnodiging van het programma Digitale Infrastructuur Logistiek (DIL) en Portbase half mei een werkbezoek aan de APM Terminals Maasvlakte II. Tijdens dit bezoek werd het belang en de status van veilige en betrouwbare data-uitwisseling in de logistiek benadrukt. Terwijl fysieke netwerken zoals wegen, waterwegen, spoorlijnen en pijplijnen de beweging van goederen ondersteunen, vormt de data-infrastructuur het kloppende hart van de informatievoorziening die deze bewegingen stuurt.

 

Werkbezoek over slimmer data uitwisselen in goederenvervoer

Na een introductie over de APM Terminals door CEO en COO Harold Kunst, bespraken vertegenwoordigers van Portbase, het Havenbedrijf Rotterdam en het Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat de belemmeringen, risico’s en kansen van data-uitwisseling in het goederenvervoer.

  • Overheidsbetrokkenheid: Samenwerking met logistieke knooppunten en een integrale aanpak zijn essentieel voor succes, zoals blijkt uit de publiek-private samenwerking bij de implementatie van de ‘Vertrouwensketen‘;
  • ‘Pijn’ is grootste drijfveer voor slimmere data-uitwisseling: Partijen in de logistieke keten delen vaak pas hun data als er pijn gevoeld wordt en er noodzaak tot verandering is. Datadeelbereidheid neemt af als er geen directe voordelen aan verbonden zijn. De kansen die digitalisering biedt zijn vaak nog onbenut;
  • Techniek is de kleinste hobbel: Hoewel de technologie al beschikbaar is om data-uitwisseling te optimaliseren, is het cruciaal om afspraken te maken over hoe je die data uitwisselt tussen partijen.

Afsluitend gaf Mara Vroon, Head of Commerce, een inspirerende tour op de APM Terminals Maasvlakte II met de nieuwste technologieën voor containeroverslag en vertelde hoe data-uitwisseling ondersteunend was in het optimaliseren van de doorstroom van goederen.

Mara Vroon: “APM Terminals ziet digitalisering en naadloze data-uitwisseling als sleutel om de logistieke operatie te optimaliseren, de groeiverwachtingen te behalen en tegen 2040 zero-emissie waar te maken.”

Nederland als ‘Gateway to Europe’

Nederland kan zowel binnen Nederland als daarbuiten profiteren van een goede doorstroom van goederen als ‘Gateway to Europe’ door de kansen van digitalisering te benutten en door slimmer om te gaan met data. Dit leidt tot efficiënter goederenvervoer, kostenbesparingen, verbeterde transparantie en een verminderde milieu-impact. Tijdens het werkbezoek presenteerde Jaap Stoppels, programmamanager DIL, de tot nu toe behaalde resultaten van het programma aan de minister middels een modelcontainer met een QR-code.

Programmamanager Jaap Stoppels: “Voor de toekomst van logistiek is de data-infrastructuur net zo belangrijk als de fysieke infrastructuur. Dit werkbezoek benadrukte het belang van het programma en de noodzaak om meer bewustzijn te creëren voor deze systeeminnovatie.

Digitale Infrastructuur Logistiek en Basis Data Infrastructuur

Digitale Infrastructuur Logistiek (DIL) werkt aan het slimmer uitwisselen van data tussen bedrijven en overheden in het goederenvervoer. Hiervoor worden afspraken gemaakt die samen de Basis Data Infrastructuur (BDI) vormen. BDI is een afsprakenstelsel voor het gecontroleerd delen van data. Het bestaat uit bouwblokken en componenten die door samenwerkende organisaties kunnen worden ingezet om efficiënter en veiliger data uit te wisselen.

Het programma DIL is een initiatief uit de ‘Digitale Transport Strategie’ van het Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat en wordt gefinancierd door het Nationaal Groeifonds en het bedrijfsleven.

Portbase belangrijke partner in programma DIL

Portbase werkt in het programma DIL aan verschillende Living Labs die in de praktijk aansluiten op de context van het Port Community System, zoals het Container Dossier voor het breed delen van containerdata, het beschikbaar maken van betrouwbare informatie over het aankomstmoment van lading en het Container Transport System. Dit laatstgenoemde Living Lab heeft als doel om een havenbrede administratieve schil te creëren waardoor zowel de handelsfacilitering als het toezicht wordt verbeterd.